Kategorie

Sprzedaż hurtowa Atrakcyjne ceny!

Witamy na stronie sklepu internetowego firmy Pro-gal s.c. Główną naszą działalnością jest produkcja oraz sprzedaż hurtowa szelek do spodni.Oferta w sklepie internetowym to tylko niewielka część naszego asortymentu. Firmy zainteresowane współpracą prosimy o kontakt pod numerem tel. 501 539 869.

Regulamin do 24.12.2014

Właścicielem Sklepu suspenders.com.pl zwanego dalej Sklepem jest firma Pro-gal s.c. z siedzibą w Warszawie ul.Konarskiego 87 z wpisem do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Urząd m.st.Warszawy dla Dzielnicy Bemowa pod numerem 380212 oraz 380213, zwana w dalszej części regulaminu firmą Pro-gal s.c.  

NIP 527-17-16-925 

REGON 011923288

 

Towary 

Wszystkie towary oferowane w sklepie www.suspenders.com.pl są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych (legalne). Oferta handlowa dotyczy produktów mających status " dostępny ".  

Nie ponosimy odpowiedzialności za straty spowodowane niewłaściwym wykorzystywaniem towarów.

  

Ceny 

Wszystkie ceny na naszym sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny prezentowane w momencie zamawiania wiążą strony do chwili zrealizowania zamówienia. Firma Pro-gal s.c. zastrzega sobie możliwość odwołania lub ograniczenia części oferty, organizowania oraz odwoływania akcji promocyjnych, zmiany cen towarów i asortymentu bez podania przyczyny. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. 

 

Zamówienia 

Zamówienia składane na stronie internetowej suspenders.com.pl przyjmowane są 24 godziny na dobę i mogą składać je tylko osoby pełnoletnie. Złożone w dni powszednie po godzinie 15-stej oraz w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą kolejnego dnia roboczego.  

Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza.  

Zamówienie, które zostanie potwierdzone przez klienta w ciągu 48 godzin od jego złożenia, uważa się za zawarte, co jest równoznaczne z zawarciem umowy-kupna sprzedaży między Kupującym i Sprzedającym.  

Zamówienie, które nie zostanie potwierdzone przez Klienta w ciągu 48 godzin od jego złożenia nie będzie realizowane.  

Złożenie i potwierdzenie zamówienia nadaje mu mocy prawnej i zobowiązuje Kupującego do odbioru towaru.

 

Dokumenty sprzedaży 

Do każdego wysyłanego towaru wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT.

 

Dostawa 

Decyzję o formie dostawy i płatności podejmuje Klient podczas wypełniania formularza zamówienia. Szczegółowe zasady dostawy Produktów do domu Klienta określają regulaminy firm realizujących dostawę.  

Koszt dostawy podany jest w formularzu zamówienia i w całości pokrywa go Klient. Zamówione w ramach sklepu produkty, dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia.  

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikłe z niedotrzymania terminów przez firmy realizujące dostawę.  

W chwili odbioru Klient zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki w obecności przedstawiciela firmy realizującej dostawę.  

Towar można odebrać indywidualnie w siedzibie firmy po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikami sklepu. 

 

Reklamacje i gwarancje 

Firma Pro-gal s.c. uwzględnia reklamacje z tytułu rękojmi za wady ukryte wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.  

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałe podczas transportu będą rozpatrywane tylko w przypadku sprawdzenia przesyłki w obecności przedstawiciela firmy realizującej dostawę. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z przedstawicielem firmy realizującej dostawę protokołu reklamacyjnego.  

Reklamowany towar Klient wysyła na koszt własny. Naprawiony lub wymieniony na nowy towar wysłany zostanie do Klienta na koszt Sklepu. Do przesyłki należy dołączyć kopię faktury zakupu oraz opis uszkodzenia, w przypadku braku tych dokumentów czas reklamacji może ulec wydłużeniu.  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku zakupów dokonanych przez Internet Klient ma prawo - zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r.- odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn w terminie do 10 dni od daty otrzymania produktu.  

W przypadku odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany do odesłania na własny koszt zakupionych Produktów w oryginalnym opakowaniu wraz z dołączonym oryginalnym dowodem zakupu. Zwracany produkt nie może nosić śladów używania lub być uszkodzony (dotyczy także opakowania). Do przesyłki należy dołączyć chęć odstąpienia od umowy w formie pisemnej oraz dane konta, na które Sklep powinien zwrócić pieniądze.  

Pieniądze za zwrócony Produkt Klient otrzyma przelewem na wskazany w oświadczeniu numer rachunku bankowego w przeciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania zwróconego Produktu. Koszty odesłania Produktu nie podlegają zwrotowi.

 

Ochrona danych osobowych 

Poprzez złożenie zamówienia w Sklepie Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu zamówienia. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, dane osobowe Klienta zostają wprowadzone do bazy danych firmy Pro-gal.s.c. wyłącznie na potrzeby realizacji zamówień składanych w sklepie.

  

Postanowienia końcowe 

Powyższy regulamin jest dokumentem określającym zasady składania zamówień w sklepie internetowym www.suspenders.com.pl Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu, a złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją jego postanowień. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego. Ewentualne spory będą rozstrzygane w sadzie właściwym dla siedziby sprzedającego. 

 

Dane kontaktowe

Pro gal s.c.

ul.Konarskiego 87

01-355 Warszawa

 

Konto bankowe 

    12 1140 2017 0000 4002 1239 0730

 

 

Życzymy udanych zakupów